INFORMATII PACIENTI

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN

File name : Material-informativ-ziua-mondiala-a-sigurantei-pacientilor-2022-pacienti.pdf

NOTĂ DE INFORMARE

In atentia: pacientilor, apartinatorilor, angajatilor

Spitalul Judetean de Urgenta Drobeta Turnu – Severin, prin intermediul serviciilor, sectiilor, laboratoarelor si compartimentelor, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal: nume, cod numeric personal, adresa sau alte informatii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, prin mijloace automatizate/manuale, destinate in scopuri statistice.
Sunteţi sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare in scopuri statistice. Refuzul dvs. determină neacordarea completa a serviciilor medicale sau solicitarilor dumneavoastra (eliberare adeverinte, plata drepturi salariale etc).
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: Casa de Asigurari de Sanatate, Directia de Sanatate Publica, Ministerul Sanatatii, Casa Judeteana de Pensii, AJOFM, administratia locala, serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială.

Ghidul pacientului

Informatii utile pentru evaluarea spitalului

Listă nominală cu personalul medical și gradul lor profesional, din fiecare serviciu medical

Personalul medical și gradul profesional

Informații referitoare la numărul de consultații realizate pe an:

 • Numărul de consultații în ambulatorul integrat: 117153 pacienti

Informaţii referitoare la numărul de externări realizate pe an:

 • Numărul de externări (2015): 34797 pacienti

Informatii privind numarul de pacienti tratati pe an::

 • Numărul de pacienti tratati (2015): 34794 pacienti

Informatii referitoare la nr. examenelor paraclinice::

 • Numărul de examene paraclinic (2015): 17248 pacienti

Informatii referitoare la institutii partenere pe diverse programe:

 • MINISTERUL SANATATII
 • CASA NATIONALA DE SANATATE

Garzi

Garzile pentru luna februarie (2016)

Furnizori de servicii medicale de ingrijiri la domiciliu

Informații privind furnizorii care oferă servicii medicale de Recuperare, de Ingrijiri la Domiciliu și de Ingrijiri Paliative

Plan de management

Planul de management

Informații referitoare la dotări ale spitalului

Lista cu echipamentele achizitionate in anul 2015

Programe Nationale de Sanatate

 • Programele Nationale de Sanatate derulate de Spitalul Judetean de Urgenta Drobeta Turnu Severin

Informatii referitoare la programe in care institutia este parte:

1. Programul national de oncologie
2. Programul national de hemofilie fara interventie chirurgicala majora
3. Programul national de diabet-insulina
4. Programul national de ortopedie endoprotezati adulti materiale sanitare
5. PN I 3 Progrmul national de prevenire, supraveghere si control al infectiei HIV
6. PN I 4 Progrmul national de prevenire, supraveghere si control al Tuberculozei
7. PN IV 1 Progrmul national de depistare precoce activa a cancerului de col uterin
8. PN VI 1.3 Profilaxia malnutritiei la copii cu greutate mica la nastere
9. PN VI 3.4 Profilaxia sindromului de izoimunizare RH
10. Actiune prioritara ATI
11. Actiune prioritara Endo

Sistem de programare a internarilor pentru bolnavii cronici:

 • Progrmare prin cabinet ambulatoriu integrat conform registrului de internari (-int fisier)

Informaţii privind cazarea

 • Tarif de cazare/zi: 50 RON
Obs : serviciile de preparare hrana nu sunt incluse in tariful de cazare, serviciul fiind externalizat.

Acte necesare la internarea prin Biroul de internari

 • Bilet de internare;
 • Card de sanatate

Informații privind externarea

Procedura operaţională privind externarea pacienţilor

Criterii de internare:

a) naştere;
b) urgenţe medico-chirurgicale şi situaţiile în care este pusă în pericol viaţa pacientului sau care au acest potenţial, ce necesită supraveghere medicală continuă;
c) boli cu potenţial endemoepidemic care necesită izolare şi tratament;
d) bolnavi aflaţi sub incidenţa art. 109, 110, 124 şi 125 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, şi în cazurile dispuse prin ordonanţă a procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale, care necesită izolare ori internare obligatorie, şi tratamentul persoanelor private de libertate pentru care instanţa de judecată a dispus executarea pedepsei într-un penitenciar-spital, precum şi tratamentul pacienţilor din penitenciare ale căror afecţiuni necesită monitorizare şi reevaluare în cadrul penitenciarelor-spital; bolnavii care necesită asistenţă medicală spitalicească de lungă durată – ani;
e) afecţiuni pentru care diagnosticul şi/sau tratamentul nu pot fi monitorizate în ambulatoriu sau spitalizare de zi.

DREPTURILE PACIENTULUI

Conform prevederilor Legii 46/2003 privind drepturile pacientului, cu modificarile si completarile ulterioare, pacientii au urmatoarele drepturi:

  • Art. 2. – Pacientii au dreptul la ingrijiri medicale de cea mai inalta calitate de care societatea dispune, in conformitate cu resursele umane, financiare si materiale.
  • Art. 3. – Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoana umana, fara nici o discriminare.
  • Art. 4. – Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum si la modul de a le utiliza.
  • Art. 5. – (1) Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identitatii si statutului profesional al furnizorilor de servicii de sanatate.
   (2) Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor si obiceiurilor pe care trebuie sa le respecte pe durata spitalizarii.
  • Art. 6. – Pacientul are dreptul de a fi informat asupra starii sale de sanatate, a interventiilor medicale propuse, a riscurilor potentiale ale fiecarei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuarii tratamentului si nerespectarii recomandarilor medicale, precum si cu privire la date despre diagnostic si prognostic.
  • Art. 7. – Pacientul are dreptul de a decide daca mai doreste sa fie informat in cazul in care informatiile prezentate de catre medic i-ar cauza suferinta.
  • Art. 8. – Informatiile se aduc la cunostinta pacientului intr-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate. In cazul in care pacientul nu cunoaste limba romana, informatiile i se aduc la cunostinta in limba materna ori intr-o limba pe care o cunoaste sau, dupa caz, se va cauta o alta forma de comunicare.
   Daca pacientul nu este cetatean roman, informatiile i se aduc la cunostinta intr-o limba de circulatie internationala sau, dupa caz, se va cauta o alta forma de comunicare.
  • Art. 9. – Pacientul are dreptul de a cere in mod expres sa nu fie informat si de a alege o alta persoana care sa fie informata in locul sau.
  • Art. 10. – Rudele si prietenii pacientului pot fi informati despre evolutia investigatiilor, diagnostic si tratament, cu acordul pacientului.
  • Art. 11. – Pacientul are dreptul de a cere si de a obtine o alta opinie medicala.
  • Art. 12. – Pacientul sau persoana desemnata in mod expres de acesta, conform prevederilor art. 9 si 10, are dreptul sa primeasca, la externare, un rezumat scris al investigatiilor, diagnosticului, tratamentului, ingrijirilor acordate pe perioada spitalizarii si, la cerere, o copie a inregistrarilor investigatiilor de inalta performanta, o singura data.
  • Art. 13. – Pacientul are dreptul sa refuze sau sa opreasca o interventie medicala asumandu-si, in scris, raspunderea pentru decizia sa; consecintele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.
  • Art. 14. – Cand pacientul nu isi poate exprima vointa, dar este necesara o interventie medicala de urgenta, personalul medical are dreptul sa deduca acordul pacientului dintr-o exprimare anterioara a vointei acestuia.
  • Art. 15. – In cazul in care pacientul necesita o interventie medicala de urgenta, consimtamantul reprezentantului legal nu mai este necesar.
  • Art. 16. – In cazul in care se cere consimtamantul reprezentantului legal, pacientul trebuie sa fie implicat in procesul de luare a deciziei atat cat permite capacitatea lui de intelegere.
  • Art. 17. – (1) In cazul in care furnizorii de servicii medicale considera ca interventia este in interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuza sa isi dea consimtamantul, decizia este declinata unei comisii de arbitraj de specialitate.
   (2) Comisia de arbitraj este constituita din 3 medici pentru pacientii internati in spitale si din 2 medici pentru pacientii din ambulator.
  • Art. 18. – Consimtamantul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, pastrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul sau, in vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord.
  • Art. 19. – Consimtamantul pacientului este obligatoriu in cazul participarii sale in invatamantul medical clinic si la cercetarea stiintifica. Nu pot fi folosite pentru cercetare stiintifica persoanele care nu sunt capabile sa isi exprime vointa, cu exceptia obtinerii consimtamantului de la reprezentantul legal si daca cercetarea este facuta si in interesul pacientului.
  • Art. 20. – Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat intr-o unitate medicala fara consimtamantul sau, cu exceptia cazurilor in care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului si evitarii suspectarii unei culpe medicale.
  • Art. 21. – Toate informatiile privind starea pacientului, rezultatele investigatiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidentiale chiar si dupa decesul acestuia.
  • Art. 22. – Informatiile cu caracter confidential pot fi furnizate numai in cazul in care pacientul isi da consimtamantul explicit sau daca legea o cere in mod expres.
  • Art. 23. – In cazul in care informatiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditati, implicati in tratamentul pacientului, acordarea consimtamantului nu mai este obligatorie.
  • Art. 24. – (1) Pacientul are acces la datele medicale personale.
   (2) Pacientul are dreptul de a desemna, printr-un acord consemnat in anexa la foaia de observatie clinica generala, o persoana care sa aiba acces deplin, atat in timpul vietii pacientului, cat si dupa decesul pacientului, la informatiile cu caracter confidential din foaia de observatie.
  • Art. 25. – (1) Orice amestec in viata privata, familiala a pacientului este interzis, cu exceptia cazurilor in care aceasta imixtiune influenteaza pozitiv diagnosticul, tratamentul ori ingrijirile acordate si numai cu consimtamantul pacientului.
   (2) Sunt considerate exceptii cazurile in care pacientul reprezinta pericol pentru sine sau pentru sanatatea publica.
  • Art. 26. – Dreptul femeii la viata prevaleaza in cazul in care sarcina reprezinta un factor de risc major si imediat pentru viata mamei.
  • Art. 27. – Pacientul are dreptul la informatii, educatie si servicii necesare dezvoltarii unei vieti sexuale normale si sanatatii reproducerii, fara nici o discriminare.
  • Art. 28. – (1) Dreptul femeii de a hotari daca sa aiba sau nu copii este garantat, cu exceptia cazului prevazut la art. 26.
   (2) Pacientul, prin serviciile de sanatate, are dreptul sa aleaga cele mai sigure metode privind sanatatea reproducerii.
   (3) Orice pacient are dreptul la metode de planificare familiala eficiente si lipsite de riscuri.
  • Art. 29. – (1) In cazul in care furnizorii sunt obligati sa recurga la selectarea pacientilor pentru anumite tipuri de tratament care sunt disponibile in numar limitat, selectarea se face numai pe baza criteriilor medicale.
   (2) Criteriile medicale privind selectarea pacientilor pentru anumite tipuri de tratament se elaboreaza de catre Ministerul Sanatatii si Familiei in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi si se aduc la cunostinta publicului.
  • Art. 30. – (1) Interventiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai daca exista conditiile de dotare necesare si personal acreditat.
   (2) Se excepteaza de la prevederile alin. (1) cazurile de urgenta aparute in situatii extreme.
  • Art. 31. – Pacientul are dreptul la ingrijiri terminale pentru a putea muri in demnitate.
  • Art. 32. – Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material si de sfaturi pe tot parcursul ingrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, in masura posibilitatilor, mediul de ingrijire si tratament va fi creat cat mai aproape de cel familial.
  • Art. 33. – Pacientul internat are dreptul si la servicii medicale acordate de catre un medic acreditat din afara spitalului.
  • Art. 34. – (1) Personalul medical sau nemedical din unitatile sanitare nu are dreptul sa supuna pacientul nici unei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta sa il recompenseze altfel decat prevad reglementarile de plata legale din cadrul unitatii respective.
   (2) Pacientul poate oferi angajatilor sau unitatii unde a fost ingrijit plati suplimentare sau donatii, cu respectarea legii.
  • Art. 35. – (1) Pacientul are dreptul la ingrijiri medicale continue pana la ameliorarea starii sale de sanatate sau pana la vindecare.
   (2) Continuitatea ingrijirilor se asigura prin colaborarea si parteneriatul dintre diferitele unitati medicale publice si nepublice, spitalicesti si ambulatorii, de specialitate sau de medicina generala, oferite de medici, cadre medii sau de alt personal calificat. Dupa externare pacientii au dreptul la serviciile comunitare disponibile.
  • Art. 36. – Pacientul are dreptul sa beneficieze de asistenta medicala de urgenta, de asistenta stomatologica de urgenta si de servicii farmaceutice, in program continuu.
  • Art. 361. – Niciunui pacient nu i se va refuza dreptul la ingrijiri medicale din cauza neinregistrarii nasterii sale in actele de stare civila.

Obligaţiile pacienţilor internaţi în cadrul Spitalului SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN

 

 1. Înainte de a beneficia de un consult, este obligat să prezinte furnizorilor de servicii medicale, documentele justificative, care atestă calitatea sa de asigurat.
 2. Să respecte prescripţiile medicului curant referitoare la tratament şi regimul igieno-dietetic.
 3. Să aibă un comportament cuviincios în relaţiile cu personalul medico-sanitar şi cu ceilalţi pacienţi.
 4. Să respecte şi să păstreze starea de curaţenie în salon, coridoare, grupuri sanitare, etc.
 5. Să asigure păstrarea lenjeriei de spital primită (pajama, halat).
 6. Să-şi păstreze în frigider alimentele aduse de familie/aparţinători şi să nu depoziteze aceste alimente în noptiere sau pe pervazurile ferestrelor salonului.
 7. Să nu părăsească spitalul pe durata internării, decât în cazurile recomandate de medic (consulturi sau analize la alte unităţi sanitare).
 8. Să nu se deplaseze în interiorul spitalului în zonele cu acces restricţionat (acces limitat, acces interzis);
 9. Să respecte programul de odihnă, servire a mesei şi primire de vizitatori al unităţii sau cel instituit în situaţii de carantină.
 10. Să semnaleze asistentei şefe sau medicului şef de secţie orice deficienţă intervenită pe parcursul internării sale, în legătură cu nerespectarea drepturilor sale ca pacient.
 11. Să nu arunce pe geamurile salonului nici un obiect (aliment, gunoi, etc).
 12. Să nu deţină şi să nu consume droguri, substanţe interzise de legile în vigoare şi băuturi alcoolice şi să nu participe la jocuri de noroc.
 13. Să nu introducă în incinta spitalului arme, muniţii sau alte instrumente care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a pacienților, aparținătorilor şi a personalului unităţii.
 14. Să nu posede şi să nu difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic în incinta spitalului.
 15. Să nu fumeze în incinta spitalului.
 16. Să nu aducă jigniri şi să nu manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament fată de alți pacienți, aparținători şi faţă de personalul spitalului.
 17. Să semnaleze asistentei şefe sau medicului şef de secţie orice deficienţă constată pe linia apărării împotriva incendiilor sau pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă.

 

 

În plus, înainte de operaţie pacienţii au următoarele obligaţii:

 1. Să se informeze de la medici despre tot ce se întamplă legat de operaţie şi anestezie.
 2. Va informa familia despre operaţie şi anestezie.
 3. Nu va lua obiecte de valoare (bijuterii, telefoane mobile si bani) la operaţie.
 4. În cazul pacienţilor de sex feminin, vor intra în operaţie fără machiaj, lac de unghii, ruj etc.
 5. Vor lua măsurile necesare privind o igienă corporală adecvată – spălat corpul (inclusiv zonele intime), bărbierit (bărbaţi), spălat pe dinţi etc.
 6. Este obligatoriu ca lenjeria intimă şi pijamaua să fie curate, iar pacientele de sex feminin nu vor purta sutien.
 7. Să aibă asupra lui medicamentele dacă are tratamente pt. inimă, hipertensiune, diabet, astm sau alte boli de care are cunoștință.

 

Drepturile și obligațiile aparținătorilor pacienţilor internaţi

 1. Aparținătorii au dreptul de a vizita pacienții conform programului de vizite afișat în spital, specific fiecărei secții medicale sau cel instituit în situaţii de carantină;
 2. Programul de vizită al aparținătorilor pacienților internați în spital este de luni până vineri, între orele 15.00 și 20.00, precum și sâmbăta și duminica, între orele 10.00 și 20.00.
 3. La intrarea în spital au aparținătorii obligația de a prezenta personalului de pază actul de identitate pentru a fi trecut in registru de vizitatori. Cu această ocazie este interzisă perceperea de taxe pentru vizitarea pacienților;
 4. Un pacient internat într-un salon cu mai mult de trei paturi poate fi vizitat de maximum trei persoane. De asemenea, în salon pot fi simultan vizitatori pentru cel mult doi pacienți. Spitalul pot dispune ca durata vizitei să fie limitată la 60 de minute, pentru a da posibilitatea vizitei și celorlalți pacienți internați în același salon, dacă există solicitări în acest sens.
 5. Pacienții din Secția A.T.I. pot fi vizitați zilnic doar de membrii familiei, respectiv părinți, copii, surori sau frați. La acești pacienți pot intra cel mult două persoane, care trebuie să respecte procedurile interne ale secției.
 6. Secția A.T.I. este obligată să aibă un număr de telefon prin care medicul curant sau cel de gardă să informeze familia despre starea pacientului. Respectivul număr de telefon se pune la dispoziția aparținătorilor pacienților la cererea acestora;
 7. Familiile pacienților internați în oricare dintre secțiile unității sanitare pot discuta direct cu medicul curant în timpul programului de lucru al acestuia, în baza unui program stabilit de medicul șef de secție sau de coordonatorul secției, aprobat de directorul medical și afișat la loc vizibil în fiecare secție.
 8. Pacienții aflați în stare critică sau terminală pot fi vizitați la orice oră, indiferent de secția în care sunt internați. Un membru al familiei poate solicita să stea permanent lângă pacientul aflat în stare critică sau în fază terminală, dacă sunt condiții necesare în secția în care este internat;
 9. Este interzisă întroducerea în spital de băuturi alcoolice, droguri, arme, muniţii sau alte instrumente care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a pacienților, aparținătorilor şi a personalului unităţii;
 10. Pe timpul vizitei în spital este interzisă folosirea telefonului mobil cu camera foto, aparat de fotografiat sau alte aparate de înregistrare și filmare;
 11. Este interzis accesul în spital a persoanelor aflate în stare de ebrietate;
 12. Copiii care își vizitează rudele în spital trebuie sa fie însoțiți și supravegheați pe timpul vizitei de către un adult;
 13. Pe timpul vizitei aparținătorii au obligația de a avea un comportament cuviincios în relaţiile cu personalul medico-sanitar şi cu ceilalţi pacienţi și aparținători.
 14. Aparținătorii au obligația să respecte şi să păstreze starea de curăţenie în salon, coridoare, grupuri sanitare, etc.
 15. Este interzisă deplasarea în interiorul spitalului în zonele cu acces restricţionat (acces limitat, acces interzis);
 1. Fumatul în incinta spitalului este strict interzis;
 2. Dacă sunteți răcit, aveți gripă sau nu vă simțiți bine, este indicat să nu faceți vizite în spital.

Drepturile și obligațiile asiguratului

Asigurarile sociale de sanatate reprezinta principalul sistem de finantare a ocrotirii sanatatii populatiei care asigura accesul la un pachet de servicii de baza pentru asigurati.

Obiectivele sistemului de asigurari sociale de sanatate sunt:

 • protejarea asiguratilor fata de costurile serviciilor medicale in caz de boala sau accident;
 • asigurarea protectiei asiguratilor in mod universal, echitabil si nediscriminatoriu in conditiile utilizarii eficiente a Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate

Asigurarile sociale de sanatate sunt obligatorii si functioneaza ca un sistem unitar, iar obiectivele mentionate anterior se realizeaza pe baza urmatoarelor principii:

 • alegerea libera de catre asigurati a casei de asigurari;
 • solidaritate si subsidiaritate in constituirea si utilizarea fondurilor;
 • alegerea libera de catre asigurati a furnizorilor de servicii medicale, de medicamente si de dispozitive medicale, in conditiile prezentei legi si ale contractului-cadru;
 • descentralizarea si autonomia in conducere si administrare;
 • participarea obligatorie la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru formarea Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
 • participarea persoanelor asigurate, a statului si a angajatorilor la managementul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
 • acordarea unui pachet de servicii medicale de baza, in mod echitabil si nediscriminatoriu, oricarui asigurat;
 • transparenta activitatii sistemului de asigurari sociale de sanatate;
 • libera concurenta intre furnizorii care incheie contracte cu casele de asigurari de sanatate.

Asiguratii au dreptul la un pachet de servicii de baza, in conformitate cu Legea nr. 95 / 2006 privind reforma in domeniul sanatatii, Titlul VIII Asigurarile sociale de sanatate.

Pachetul de servicii de baza este stabilit prin contractul-cadru elaborat de CNAS, in colaborare cu organizatiile implicate in sistem. Proiectul se avizeaza de Ministerul Sanatatii Publice, si se aproba prin hotarare a Guvernului.

Contractul-cadru reglementeaza, in principal, conditiile acordarii asistentei medicale cu privire la:

 • pachetul de servicii de baza la care au dreptul persoanele asigurate;
 • lista serviciilor medicale, a serviciilor de ingrijiri, inclusiv la domiciliu, a medicamentelor, dispozitivelor medicale si a altor servicii pentru asigurati aferente pachetului de servicii de baza prevazut in lege;
 • criteriile si standardele calitatii pachetului de servicii;
 • alocarea resurselor si controlul costurilor sistemului de asigurari sociale de sanatate in vederea realizarii echilibrului financiar al fondului;
 • tarifele utilizate in contractarea pachetului de servicii de baza, modul de decontare si actele necesare in acest scop;
 • internarea si externarea bolnavilor;
 • masuri de ingrijire la domiciliu si de recuperare;
 • conditiile acordarii serviciilor la nivel regional si lista serviciilor care se pot contracta la nivel judetean, precum si a celor care se pot contracta la nivel regional;
 • prescrierea si eliberarea medicamentelor, a materialelor sanitare, a procedurilor terapeutice, a protezelor si a ortezelor, a dispozitivelor medicale;
 • modul de informare a asiguratilor;
 • coplata pentru unele servicii medicale.

Asiguratii beneficiaza de pachetul de servicii de baza in caz de boala sau de accident, din prima zi de imbolnavire sau de la data accidentului si pana la vindecare, in conditiile stabilite de Legea nr. 95 / 2006 de contractul cadru si normele sale de aplicare.

Drepturile asiguratiilor

 • sa aleaga furnizorul de servicii medicale, precum si casa de asigurari de sanatate la care se asigura, in conditiile prezentei legi si ale contractului-cadru;
 • sa fie inscrisi pe lista unui medic de familie pe care il solicita, daca indeplinesc toate conditiile prezentei legi, suportand cheltuielile de transport daca optiunea este pentru un medic din alta localitate;
 • sa isi schimbe medicul de familie ales numai dupa expirarea a cel putin 6 luni de la data inscrierii pe listele acestuia;
 • sa beneficieze de pachetul de servicii de baza in mod nediscriminatoriu, in conditiile legii
 • sa beneficieze de rambursarea tuturor cheltuielilor efectuate pe perioada spitalizarii cu medicamentele, materialele sanitare si investigatiile paraclinice la care ar fi fost indreptatiti fara contributie personala, in conditiile impuse de contractul-cadru;
 • sa efectueze controale profilactice, in conditiile stabilite prin contractul-cadru;
 • sa beneficieze de servicii de asistenta medicala preventiva si de promovare a sanatatii, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor;
 • sa beneficieze de servicii medicale in ambulatorii si in spitale aflate in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate;
 • sa beneficieze de servicii medicale de urgenta;
 • sa beneficieze de unele servicii de asistenta stomatologica;
 • sa beneficieze de tratament fizioterapeutic si de recuperare;
 • sa beneficieze de dispozitive medicale;
 • sa beneficieze de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu;
 • sa li se garanteze confidentialitatea privind datele, in special in ceea ce priveste diagnosticul si tratamentul;
 • sa aiba dreptul la informatie in cazul tratamentelor medicale;
 • sa beneficieze de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in conditiile legii.

Obligatiile asiguratilor

 • sa se inscrie pe lista unui medic de familie;
 • sa anunte medicul de familie ori de cate ori apar modificari in starea lor de sanatate;
 • sa se prezinte la controalele profilactice si periodice stabilite prin contractul-cadru;
 • sa anunte in termen de 15 zile medicul de familie si casa de asigurari asupra modificarilor datelor de identitate sau a modificarilor referitoare la incadrarea lor intr-o anumita categorie de asigurati;
 • sa respecte cu strictete tratamentul si indicatiile medicului;
 • sa aiba o conduita civilizata fata de personalul medico-sanitar;
 • sa achite contributia datorata fondului si suma reprezentand coplata/contributia personala, in conditiile legii;
 • sa prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative care atesta calitatea de asigurat.

L 46_2003 privind drepurile pacientului