INFORMATII PACIENTI

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN

NOTĂ DE INFORMARE

In atentia: pacientilor, apartinatorilor, angajatilor

Spitalul Judetean de Urgenta Drobeta Turnu – Severin, prin intermediul serviciilor, sectiilor, laboratoarelor si compartimentelor, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal: nume, cod numeric personal, adresa sau alte informatii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, prin mijloace automatizate/manuale, destinate in scopuri statistice.
Sunteţi sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare in scopuri statistice. Refuzul dvs. determină neacordarea completa a serviciilor medicale sau solicitarilor dumneavoastra (eliberare adeverinte, plata drepturi salariale etc).
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: Casa de Asigurari de Sanatate, Directia de Sanatate Publica, Ministerul Sanatatii, Casa Judeteana de Pensii, AJOFM, administratia locala, serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială.

Ghidul pacientului

Informatii utile pentru evaluarea spitalului

Listă nominală cu personalul medical și gradul lor profesional, din fiecare serviciu medical

Personalul medical și gradul profesional

Informații referitoare la numărul de consultații realizate pe an:

 • Numărul de consultații în ambulatorul integrat: 117153 pacienti

Informaţii referitoare la numărul de externări realizate pe an:

 • Numărul de externări (2015): 34797 pacienti

Informatii privind numarul de pacienti tratati pe an::

 • Numărul de pacienti tratati (2015): 34794 pacienti

Informatii referitoare la nr. examenelor paraclinice::

 • Numărul de examene paraclinic (2015): 17248 pacienti

Informatii referitoare la institutii partenere pe diverse programe:

 • MINISTERUL SANATATII
 • CASA NATIONALA DE SANATATE

Garzi

Garzile pentru luna februarie (2016)

Furnizori de servicii medicale de ingrijiri la domiciliu

Informații privind furnizorii care oferă servicii medicale de Recuperare, de Ingrijiri la Domiciliu și de Ingrijiri Paliative

Plan de management

Planul de management

Informații referitoare la dotări ale spitalului

Lista cu echipamentele achizitionate in anul 2015

Programe Nationale de Sanatate

 • Programele Nationale de Sanatate derulate de Spitalul Judetean de Urgenta Drobeta Turnu Severin

Informatii referitoare la programe in care institutia este parte:

1. Programul national de oncologie
2. Programul national de hemofilie fara interventie chirurgicala majora
3. Programul national de diabet-insulina
4. Programul national de ortopedie endoprotezati adulti materiale sanitare
5. PN I 3 Progrmul national de prevenire, supraveghere si control al infectiei HIV
6. PN I 4 Progrmul national de prevenire, supraveghere si control al Tuberculozei
7. PN IV 1 Progrmul national de depistare precoce activa a cancerului de col uterin
8. PN VI 1.3 Profilaxia malnutritiei la copii cu greutate mica la nastere
9. PN VI 3.4 Profilaxia sindromului de izoimunizare RH
10. Actiune prioritara ATI
11. Actiune prioritara Endo

Sistem de programare a internarilor pentru bolnavii cronici:

 • Progrmare prin cabinet ambulatoriu integrat conform registrului de internari (-int fisier)

Informaţii privind cazarea

 • Tarif de cazare/zi: 50 RON
Obs : serviciile de preparare hrana nu sunt incluse in tariful de cazare, serviciul fiind externalizat.

Acte necesare la internarea prin Biroul de internari

 • Bilet de internare;
 • Card de sanatate

Informații privind externarea

Procedura operaţională privind externarea pacienţilor

Criterii de internare:

a) naştere;
b) urgenţe medico-chirurgicale şi situaţiile în care este pusă în pericol viaţa pacientului sau care au acest potenţial, ce necesită supraveghere medicală continuă;
c) boli cu potenţial endemoepidemic care necesită izolare şi tratament;
d) bolnavi aflaţi sub incidenţa art. 109, 110, 124 şi 125 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, şi în cazurile dispuse prin ordonanţă a procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale, care necesită izolare ori internare obligatorie, şi tratamentul persoanelor private de libertate pentru care instanţa de judecată a dispus executarea pedepsei într-un penitenciar-spital, precum şi tratamentul pacienţilor din penitenciare ale căror afecţiuni necesită monitorizare şi reevaluare în cadrul penitenciarelor-spital; bolnavii care necesită asistenţă medicală spitalicească de lungă durată – ani;
e) afecţiuni pentru care diagnosticul şi/sau tratamentul nu pot fi monitorizate în ambulatoriu sau spitalizare de zi.