Modernizare / recompartimentare spații interioare și eficientizare energetică a Spitalului Județean de Urgență  Drobeta Turnu Severin, Cod SMIS: 126303

Valoarea totală a proiectului: 83.925.767,46 lei

Eligibil: 64,082,938.38 lei

Cheltuieli neeligibile, suportate de Consiliul Județean Mehedinți: 19.842.829,08 lei

Contractul de finanțare a fost semnat în data de 11.10.2019

Termen de finalizare: 31.12.2023

Obiectivul proiectului este creșterea eficienței energetice a clădirii Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin prin realizarea lucrărilor de reabilitare și modernizare a acesteia și utilizării de echipamente și tehnologii din clasa de eficiență energetică ridicată, în scopul scăderii consumurilor de energie termică și de energie electrică necesară funcționării acesteia.

Descrierea sumară a investiției:

Proiectul urmărește modernizarea, reabilitarea și eficientizarea energetică a clădirii Spitalul Județean de Urgentă – Drobeta Tr. Severin situată in Bld. Mihai Viteazu nr. 6D, clădire ce nu a suportat nicio reabilitare în ultimii 30 de ani.

Principalele lucrări propuse a fi realizate sunt:

 • Eficientizare energetică, respectiv lucrări pentru îmbunătățirea izolației termice a anvelopei;
 • Recompartimentări interne pentru crearea de grupuri sanitare în fiecare salon;
 • Înlocuirea tâmplăriei exterioare şi interioare;
 • Reabilitare/înlocuire învelitoare;
 • Reparații la elementele construcției fațadelor cu probleme;
 • Îndepărtarea igrasiei pereților (acolo unde este cazul);
 • Reparații la trotuarele perimetrale;
 • Crearea de facilități pentru persoane cu dizabilități;
 • Refacerea finisajelor interioare cu materiale recomandate pentru unități sanitare;
 • Modernizarea grupurilor sanitare;
 • Recompartimentarea spatiilor interioare pentru respectarea standardelor medicale actuale.
 • Înlocuire rețele electrice, termice, sanitare;
 • Montare sistem panouri fotovoltaice (352 buc.)
 • Montarea unei centrale termice proprii pe gaz natural ce va asigura energia necesară atât încălzirii clădirii, cât şi apă caldă menajeră;
 • Montarea de instalații de ventilație în locul aparatelor de aer condiționat.
 • Lucrări şi amenajări specifice pentru obținerea avizului ISU;

 

Principalele lucrările cu caracter structural propuse sunt:

 • Înlocuirea fragmentelor de beton desprinse;
 • Repararea fisurilor şi segregărilor;
 • Curățarea barelor corodate;
 • Repararea rosturilor degradate;
 • Repararea pardoselilor;
 • Repararea planșeelor de beton armat în zonele în care prezintă degradări;
 • Repararea teraselor si a zonelor de trotuare de gardă pentru a evita infiltrațiile;
 • Rezolvarea problemelor de igrasie si mucegai;
 • Repararea trotuarului din jurul construcției pentru a evita infiltrațiile la fundații;
 • Repararea elementelor degradate de pe fațadă.
 • Cheltuielile neeligibile sunt în mare parte reprezentate de in principal de:
 • Refacerea şi modernizarea instalației de gaze medicale (oxigen);
 • Montare de covoare PVC antibacterian în saloane, băi şi holuri;
 • Refacerea instalației electrice (tablouri şi echipamente electrice).