Reabilitare, extindere și dotare U.P.U – Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență și construirea unui heliport

Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Cod SMIS 122298

 

Valoarea totală a proiectului: 14.914.878.771 lei

Eligibil: 6.820.208,57 lei

Cheltuieli neeligibile, suportate de Consiliul Județean Mehedinți: 8.094.670,201 lei

Contract de finanțare semnat la data de 24.12.2018

Contract de proiectare și execuție semnat la data de 9.08.2021

Termen de finalizare: 31.12.2023

Descrierea lucrărilor:

– Construirea unui pavilion nou cu regim de înăltime P+1, dotat cu toate utilitățile: instalație sanitară, instalație electrică, de climatizare, ventilație, încălzire cu agent termic primar și gaze naturale, PSI. După implementarea proiectului,  suprafața UPU va crește de la 580 mp, la 1540 mp.

Amenajarea spațiilor exterioare ce intră în incinta UPU

– Construire copertină acces ambulanțe cu suprafață minimă de 140 mp ;

– Conexiunea funcțională prin realizarea unei pasarele cu lungimea minimă de 6m și lățimea minimă de 2,6m ;

– Amenajarea exterioară a unei suprafețe carosabile pentru circulația auto în incintă, parcări (minim 50 de locuri obținute refacerea și organizarea mai bună a spațiului).

 

Prin extinderea secției UPU se are în vedere:

– asigurarea spațiilor de lucru, depozitare și administrative pentru îndeplinirea activităților specifice serviciului medical, conform normelor legale în vigoare;

– exploatarea în siguranță și asigurarea condițiilor necesare pentru desfășurarea activităților specifice medicale de urgență;

– prin tehnologiile utilizate la realizarea obiectivului propus, va fi asigurată desfășurarea eficientă a tuturor activităților specifice, în condiții optime de lucru și vor determina în timp cheltuieli de operare și întreținere minime;

– noi spații de parcare pentru personal, se va eficientiza accesul ambulanțelor la și de la secția UPU, prin reamenajarea aleilor pietonale, precum și prin execuția de noi suprafețe carosabile și pietonale care să satisfacă funcționalitatea incintei;

– mărirea spațiilor aferente funcționării secției UPU și totodată aducerea lor la standardele de calitate impuse de legislația în vigoare ( spațiul de primire și triaj, camera de resuscitare, sălile de tratamente, laboratorul de urgență etc.);

– se vor reduce timpii de așteptare pentru acordarea serviciilor medicale.