Reabilitare/modernizare pentru creșterea eficienței energetice la Pavilionul Psihiatrie I și II

Programul Operațional Regional 2014-2020, Cod SMIS 116595

 

Valoarea totală (+TVA) – 3.590.580,47 LEI

Eligibil – 2.534.448,17 lei

      Cheltuieni neeligibile, suportate de Consiliul Județean Mehedinți: 1.056.132,30 lei

Contracte de finanțare semnat în data de 16.05.2018

Contract de proiectare și execuție semnat la data de 12.06.2020

Termen de finalizare – 01.04.2022 –conform Act Adițional nr.2/2021

 

Descrierea principalelor lucrări:

În cadrul proiectului se vor realiza lucrări de izolare termică a pereților exteriori, se vor înlocui tâmplăria exterioară, instalațiile de iluminat și încălzire, se vor monta pompe de căldură/aer și panouri solare în scopul scăderii consumului de energie și eficientizării energetice a construcției. 10% din consumul necesaR de energie va fi asigurat din surse regenerabile. Totodată, se vor reabilita acoperișurile și sistemele de evacuare a apelor meteorice.

Obiectivul general al proiectului este creșterea gradului de confort și tratament pentru pacienții internați, dar și creșterea gradului de confort la locul de muncă pentru personalul medical.