REGULAMENTE

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN

Regulament de organizare si functionare

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

Art.1. (2) Spitalul Judeţean de Urgenţă Drobeta Turnu Severin este unitate sanitară cu personalitate juridică, atestată prin Ordinul M.S. nr. 117/23.02.2000 punctul 15 din Anexa si Ordinul M.S. nr. 1288/2007, cu 1147 de paturi pentru pacienti si 30 de paturi pentru apartinatori, care funcţionează în sistem „multipavilionar”, pavilioanele aflate la o distanţă cuprinsă între 4 -10 km de sediul central, fiecare pavilion având mai multe clădiri.

Enumerăm pavilioanele:

 • Pavilion „700 paturi” (central) – sediul spitalului;
 • Pavilion Grecescu;
 • Pavilion Maternitate;
 • Pavilion T.B.C. – Psihiatrie;
 • Pavilion Recuperare;
 • Pavilion Psihiatrie Cronici Gura Văii;
 • Pavilion Alunis
 • Pavilion Cronici Vanju Mare
 • Pavilion Dispensar TBC Vanju mare
 • Pavilion Strehaia

Art.2.(1) Spitalul Judeţean de Urgenţă este organizat astfel încât să poată asigura asistenţa medicală preventivă, curativă şi de recuperare a bolnavilor internaţi, cât şi a bolnavilor ambulatori din municipiul Drobeta Turnu Severin, judeţul Mehedinti si judetele limitrofe.
(2) În cazul în care forma şi stadiul de boală necesită îngrijiri medicale care nu pot fi efectuate la unităţile sanitare spitaliceşti din judeţ, bolnavii pot fi trimişi la Spitalul Judeţean de Urgenţă sau un alt spital competent tehnic. În mod similar va proceda şi Spitalul Judeţean de Urgenţă pentru cazurile pentru care nu are competenţă tehnică.

Art.3. Spitalul Judeţean de Urgenţă, în funcţie de particularităţile locale ale problemelor de sănătate şi de asistenţă medicală, pune în aplicare strategia sanitară a Directiei de Sănătate Publică Mehedinţi, respectiv a Ministerului Sănătăţii.

Regulament intern

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

Art.1 Dispoziţiile cuprinse în prezentul Regulament Intern, denumit în continuare RI, se aplică tuturor salariaţilor Spitalului Judeţean de Urgenţă din Drobeta Turnu-Severin indiferent de durata contractului de muncă, precum şi medicilor care au norma de bază la alte unităţi sanitare, dar sunt incluşi în echipa de gardă pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale
(2) Spitalul Judeţean de Urgenţă Drobeta Turnu-Severin este unitate sanitară cu personalitate juridică confirmată prin Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 117/2000, aflat în subordinea Consiliului Judetean Mehedinti si Directiei de Sănătate Publică Mehedinţi. Până în anul 2007 unitatea sanitară a purtat denumirea de Spitalul Judeţean Dr. Tr. Severin, iar prin Ordinul MSP nr1288./16.07.2007 şi prin dispoziţia nr.300/01.10.2007 s-a transformat în Spitalul Judeţean de Urgenţă Dr. Tr. Severin.
(3) Persoanele care desfăşoară activitatea în Spitalul Judeţean de Urgenţă Dr. Tr. Severin în regim de “detaşare”, “delegare”, elevii, studenţii şi medicii rezidenţi care efectuează stagiile de practică de specialitate în secţiile şi compartimentele spitalului au obligaţia ca, pe lângă dispoziţiile RI din propria unitate să respecte şi dispoziţiile cu privire la disciplina în muncă cuprinse în RI al spitalului.
(4) Fumatul in incinta spitalului este interzis.
(5) Operatorilor economici care asigură diverse servicii în incinta Spitalului Judeţean de Urgenţă Dr. Tr. Severin ( servicii de spălătorie, prepararea şi servirea hranei, etc.), în afara clauzelor cuprinse în contractele încheiate intre părţi, li se aplică prevederile prezentului regulament cu privire la curăţenia spitalului, păstrarea liniştii şi păstrarea integrităţii bunurilor cu care intră în contact.

 

Art.2. Dispoziţiile referitoare la organizarea timpului de lucru şi disciplină din prezentul RI se aplică în mod corespunzător oricăror persoane pe timpul prezenţei în Spitalul Judeţean de Urgenţă Dr. Tr. Severin.

 

Art.3. Conducerea Spitalului Judeţean de Urgenta Dr. Tr. Severin este asigurată de:

 1. Consiliul de Administratie;
 2. Manager;
 3. Comitetul Director :
  • director medical
  • director financiar-contabil
  • director îngrijiri

 

(2) Conducerea unităţii este ajutată în luarea deciziilor de consilii şi comisii de specialitate, fara ca enumerarea sa fie limitativa:

 1. Consiliul Medical
 2. Consiliul Consultativ
 3. Consiliul Etic
 4. Comisia de Dialog Social
 5. Comitetul de Securitate si Sănătate în Muncă
 6. Comisia Medicamentului
 7. Comisia de Disciplină
 8. Nucleul de Calitate.
 9. Comisia de Analiza DRG
 10. Comisia de încadrare şi promovare în muncă
 11. Comisia gestionare deşeuri